Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z chemii

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Celem zajęć jest utrwalenie podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej. W czasie zajęć uczniowie powtarzają i utrwalają nabyte już wcześniej wiadomości i umiejętności samodzielnie wykonując doświadczenia, budując modele cząsteczek, wykonując ćwiczenia interaktywne korzystając z plansz interaktywnych wydawnictwa WSiP oraz innych zasobów internetowych np. learningapps.org. Zajęcia pozwalają ich uczestnikom na opanowanie treści z którymi mieli problemy, co podnosi ich samoocenę, a także niejednokrotnie pozwala na otrzymanie wyższych ocen z przedmiotu.

Zajęcia rozwijające

Celem zajęć jest utrwalenie i rozszerzenie podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej. W czasie zajęć uczniowie powtarzają i utrwalają nabyte już wcześniej wiadomości i umiejętności samodzielnie wykonując doświadczenia, wykonując ćwiczenia interaktywne korzystając z plansz interaktywnych wydawnictwa WSiP oraz innych zasobów internetowych np. learningapps.org. Rozwiązują zadania rachunkowe o podwyższonym stopniu trudności dotyczące stężeń procentowych oraz stechiometrii reakcji chemicznych. Jeden z uczestników zajęć zakwalifikował się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Chemicznego. Pozostali uczestnicy osiągają satysfakcjonujące ich oceny z przedmiotu.

Prowadząca: Lucyna Woch