Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z biologii

Zajęcia rozwijające
Na zajęciach rozwijających uczniowie poszerzali swoje wiadomości i umiejętności programowe, wykonywali dużo ćwiczeń praktycznych m. in.: obserwacje mikroskopowe preparatów stałych oraz preparatów z żywych tkanek roślinnych, które sami sporządzali; doświadczenia -wykrywanie związków pokarmowych(skrobi, tłuszczów, białek), inicjowanie i obserwowanie procesów biochemicznych zachodzących w komórkach tj. osmoza, plazmoliza. Na podstawie doświadczeń i obserwacji wyciągali wnioski, co pozwoliło im w sposób aktywny poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych uczniowie powtarzali i utrwalali wiadomości oraz umiejętności z podstawy programowej. Na zajęciach wykorzystywano model anatomii wewnętrznej człowieka, plansze i filmy multimedialne w celu lepszego skojarzenia i zrozumienia budowy i funkcji poszczególnych układów w organizmie człowieka. Uczniowie przygotowywali się również do poszczególnych lekcji, sprawdzianów, rozwiązywali testy, krzyżówki, wykonywali wiele ćwiczeń interaktywnych co w dużym stopniu wpłynęło na lepsze oceny z biologii na koniec roku szkolnego.

Prowadząca zajęcia: Danuta Stec