Samorząd Uczniowski

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Michał Kulka PRZEWODNICZĄCA
Klaudia Nowak Z-ca PRZEWODNICZĄCEJ
Elżbieta Morańda SKARBNIK
Magdalena Koszyk SEKRETARZ

CZŁONKOWIE
– Karolina Dzik
– Amelia Cholewa
– Patrycja Nowak
– Paulina Podobińska
– Gabriela Spólnik
– Dominik Masztafiak