Kalendarz na rok szkolny 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

3.Ferie zimowe: 12 lutego – 24 lutego 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
– część humanistyczna 18 kwietnia 2018 r.
– część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018 r.
– część językowa 20 kwietnia 2018 r.

6. Koniec roku szkolnego 2017-2018 22 czerwca 2018 r.