Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły mgr Paweł Żegleń

W gimnazjum pracują następujący nauczyciele:

język polski– mgr Paweł Żegleń, mgr Maria Gryboś, mgr Wiesława Wagowska
język angielski– mgr Magdalena Wszołek, mgr Marcin Tobiasz, mgr Ewelina Basista
język niemiecki– mgr Halina Kozak, mgr Iwona Peregrym
historia– mgr Alicja Januś, mgr Józef Skowronek
wiedza o społeczeństwie– mgr Józef Skowronek
religia– ks. Marcin Gadziała
biologia– mgr Danuta Stec
chemia– mgr inż. Lucyna Woch
fizyka– mgr Marta Górska
geografia– mgr Alicja Januś
matematyka– mgr Edyta Augustyn, mgr inż. Lucyna Woch, mgr Joanna Mróz
informatyka– mgr Marta Górska, mgr Grzegorz Mliczek, mgr Joanna Mróz
plastyka, muzyka– mgr Mirosław Kawa
zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa– mgr Grzegorz Mliczek
wychowanie fizyczne– mgr Danuta Stec, mgr Andrzej Górski, mgr Wiesław Szarowicz, mgr Andrzej Basałyga
wychowanie do życia w rodzinie– mgr Mirosław Kawa

Pedagog szkolny: mgr Marta Włodarczyk – Deć

Administracja: Maria Górska