Historia szkoły

W związku z reformą szkolnictwa wprowadzoną przez MEN, dnia 8 marca 1999 r Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu z dniem 1 września 1999 roku Gimnazjum w Ropie. Dyrektorem szkoły został mgr Paweł Żegleń. Szkoła powstała na bazie młodzieży ze Szkół Podstawowych: Ropy, Losia i Klimkówki. Za tymczasową siedzibę przyjęto budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie. Pierwszy rocznik młodzieży liczył 80 uczniów, z których utworzono trzy oddziały. W związku z rosnącą liczbą uczniów w kolejnych latach dyrekcja wynajęła dwie sale w miejscowym Punkcie Katechetycznym. Było to rozwiązanie tymczasowe. bo 12 maja 2000 roku zlecono firmie Projbud wykonanie projektu nowego budynku Gimnazjum. Rok później ogłoszono przetarg. Wygrała firma Hażbud z Gorlic. W ciągu dwóch lat powstał piękny obiekt, który może wszystkim imponować i budzić wrażenie. W obiekcie jest 9 sal lekcyjnych: w tym dwie klasopracownie i pracownia informatyczna z zestawem 22 komputerów, biblioteka gminna, pomieszczenia dla klubu sportowego i Gminnego Ośrodka Kultury. Także siłownia z atlasem i hala sportowa o wymiarach 18 m x 36 m.
Nowo oddany budynek połączony jest przewiązką z obiektem Szkoły Podstawowej, aby uczniowie tej placówki mogli korzystać z sali gimnastycznej. Przed budynkiem gimnazjum znajduje się boisko sportowe.