Grupa wolontariacka „Non Profit”

Grupa wolontariatu „NON PROFIT” została założona w Gimnazjum w Ropie w 2007 r. Liczy 17 osób oraz dwóch opiekunów. Swoimi działaniami obejmuje pomoc rodzinom wielodzietnym, dzieciom z ubogich rodzin i zaniedbanym, osobom starszym i samotnym, a także chorym i niepełnosprawnym.
Od trzech lat grupa bierze udział w Małopolskim Projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W 2007 roku realizowałyśmy projekt pt: „Dwa światy -jeden uśmiech”,
w 2008 roku projekt pt: „Dwa światy -jeden uśmiech. Dodajmy lata do życia i życia do lat”
W 2009 roku – projekt pt; „Dwa światy -jeden uśmiech. Serce na dłoni”.
Nasze działania:
*od 2 lat współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Klimkówce, pięcioosobowa grupa wolontariuszek dwa razy w miesiącu spędza czas z pensjonariuszami na wspólnych rozmowach i spacerach.
W listopadzie 2008r pani Dyrektor Domu Pomocy poprosiła nas o pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu Zabawy Andrzejkowej dla mieszkańców Domu Pomocy. Wolontariuszki samodzielnie przygotowały ciekawe wróżby i zabawy andrzejkowe oraz wspólnie z pensjonariuszami piekły ciasteczka, stroiły sale i miło spędziły czas.
W grudniu 2008 r. w naszej szkole zostało zorganizowane Spotkanie Opłatkowe, na które zaprosiliśmy przyjaciół z Domu Pomocy wraz z panią Dyrektor i opiekunką,pana Wójta i wszystkich pracowników szkoły. Dziewczęta przygotowały potrawy wigilijne oraz wspólnie z chórem szkolnym przedstawiły program artystyczny. Na koniec spotkania zostały wręczone wszystkim gościom wykonane przez grupę upominki świąteczne.
W styczniu 2009r zostaliśmy zaproszeni na Spotkanie Noworoczne do Domu Pomocy Społecznej, na którym nasze działania zostały docenione przez Biskupa Tarnowskiego.
W kwietniu 2009r. odwiedziliśmy pensjonariuszy Domu Pomocy i złożyliśmy Wielkanocne życzenia oraz wręczyliśmy wykonane stroiki i pisanki.
W czerwcu 2009r wolontariuszki przygotowały piknik pt. „Radosne chwile” z przyjaciółmi z DPS-u, na którym bawiliśmy się przy ognisku, śpiewając piosenki i zajadając kiełbaski.
*W czasie wakacji dziewczęta chętnie odwiedzały pensjonariuszy organizując im wycieczki, spacery i zabawy, pogłębiając więzi międzypokoleniowej przyjaźni oraz czerpiąc wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

*Od października 2008r do czerwca 2009r działał „Klub Omnibus”, w którym dziewczęta z grupy wolontariackiej „NON PROFIT” pomagały w nauce swoim słabszym kolegom.

*Dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania, na których dziewczęta własnoręcznie prace (stroiki i ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, bibeloty itp.) wykorzystując przy tym umiejętności zdobyte w czasie spotkań w Domu Pomocy Społecznej.

*W grudniu 2008r grupa zorganizowała Kiermasz Ozdób Bożonarodzeniowych. Wykonane własnoręcznie stroiki i ozdoby cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczyliśmy na dalsze nasze działania

*W marcu 2009r odbył się Kiermasz Ozdób Wielkanocnych, z którego dochód przeznaczyliśmy na rehabilitację Joasi.

*W sierpniu 2009 r. wolontariuszki brały udział w Dożynkach Gminnych, w czasie których odbyła się zbiórka pieniędzy pt. „Serce dla Asi”. Zebrana kwota została przekazana rodzicom Asi na jej dalsze leczenie.

*W listopadzie 2008r dziewczęta przeprowadziły akcję pt. „Zabawka dla malucha”. Z zebranych zabawek, artykułów szkolnych oraz słodyczy zostały przygotowane paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin wielodzietnych. W czasie akcji udało się nam zdobyć zestaw
komputerowy, który został przekazany niepełnosprawnej Sabince rozpoczynającej właśnie naukę w Szkole Podstawowej. Wolontariuszki zorganizowały 6 grudnia 2008r zabawę mikołajkową pt. „Mikołaj jest wśród nas”, w czasie której Mikołaj rozdawał prezenty.

*W sierpniu 2009 r. w czasie dożynek przeprowadzona została zbiórka pieniędzy pt. „Serce dla Asi”.

*We wrześniu 2009 r. wolontariuszki pomagały w organizacji loterii fantowej na festynie charytatywnym a także zorganizowały akcja „Góra grosza dla Asi”, na których zostały zebrane środki finansowe na dalsze leczenie naszej chorej koleżanki.

Nasze sukcesy:
*III miejsce w Małopolskim Projekcie pt; „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” w 2007 r.
*Pozyskanie lokalnych sojuszników tj. Urząd Gminy w Ropie, Parafię pod wezwaniem św.Michała Archanioła w Ropie, wychowawców z Gimnazjum w Ropie, lokalnych przedsiębiorców: p. J. Szymczyk, p. L. Szymczyk, p. R. Szpyrka, Ośrodek Zdrowia w Ropie, mieszkańców Gminy Ropa oraz uczniów naszego Gimnazjum (40-sto osobowy chór
„Amadeus”, 2 grupy taneczne).
*Współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami tj. Dom Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Źródełko”, Gminny Ośrodek Kultury.

Sukces grupy NON PROFIT  „ROPA W RZYMIE”

4 grudnia 2013 roku w Filharmonii Krakowskiej odbyło się podsumowanie VII edycji projektu ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Projekt przygotowuje młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka i tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach. Realizowany jest od 2007 roku jako odpowiedź na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego by ludzie ,,dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc potrzebującym.

Grupa wolontariatu NON PROFIT działająca w Gimnazjum w Ropie uczestniczyła do tej pory w pięciu edycjach projektu, zdobywając dwukrotnie wyróżnienie i dwa razy trzecie miejsce. W tym roku realizowany od stycznia do października 2013 r. projekt: ,,Słysząc wołanie o pomoc – pomagamy” zdobył uznanie jury, a grupa w wojewódzkim podsumowaniu zajęła I miejsce. ,,Pogotowie lekcyjne” , ,,Zakochana dyskoteka”. ,,Wszyscy jesteśmy aniołami”, ,,Zakręćmy się”, ,,Baw się i tańcz razem z nami”, ,,Polskie Boże Narodzenie”, Przyborami szkolnymi podziel się z innymi”, ,,W czym mogę pomóc?” to niektóre z akcji organizowanych przez grupę. Adresatami działań byli pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce , dzieci ze świetlicy środowiskowej ,,Słoneczko”, ludzie starsi oraz niepełnosprawne osoby w terenu naszej gminy. Wolontariusze włączyli się również w przeprowadzenie akcji charytatywnych wspierających osoby prywatne, instytucje i stowarzyszenia o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Nagrodą za pracę było zdobycie tytułu laureata i tygodniowa pielgrzymka do Rzymu w dniach od 7 do 14 grudnia 2013 roku. Asyż, Padwa, Wieczne Miasto ze swoimi zabytkami, Watykan i audiencja u papieża Franciszka to niektóre z atrakcji, jakie organizatorzy zapewnili wolontariuszom. W wyjeździe uczestniczyć będzie 5 dwudziestoosobowych grup – zwycięzcy wyłonieni spośród trzech ipół tysiąca biorących udział w projekcie. W tym nasza grupa NON PROFIT ! Opiekunami projektu są p. Marta Włodarczyk – Deć oraz p. Halina Kozak.