Festiwal projektów »« POWIATOWE ELIMINACJE BRD

ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

2 maja 2018 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta flagi.
W otoczeniu narodowych symboli uczniowie przypomnieli o tym, jak wielką wagę miało to wydarzenie dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku była pierwszą konstytucją w Europie i drugą (po konstytucji amerykańskiej) na świecie. Dokument ten oznaczał przemianę ustroju Rzeczpospolitej, uznanego za przestarzały i niosący szkody dla narodu. W efekcie znosił liberum veto, wolną elekcję oraz prawo do konfederacji, a władza została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Warto pamiętać, że rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny. Akademię rozpoczęto odśpiewaniem przez wszystkich przybyłych uczniów i nauczycieli – hymnu narodowego.

3 May 2018 at 23:26
Leave a Reply or trackback