Dzień Wszystkich Świętych »« Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie Gimnazjalistów

14 października 2016 r. pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Gimnazjum. Jak co roku, uroczystość miała wyjątkowy charakter. Pasowanie na ucznia stanowi tradycję naszej szkoły.

Pokazuje, że zanikające wśród młodych ludzi wzorce postępowania, takie jak umiłowanie dziedzictwa minionych pokoleń, kształtowanie właściwych postaw społecznych i zdobywanie wiedzy są nadal aktualne i kultywowane w naszym szkole.
W spotkaniu wzięli udział rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Pan Dyrektor szkoły przywitał zebranych, a następnie dokonał symbolicznego aktu pasowania na gimnazjalistę. Pierwszoklasiści przysięgali dbać o dobre imię szkoły, podejmować rozsądne decyzje i właściwie wykorzystywać zdobytą wiedzę.
Starsi koledzy i koleżanki zaprezentowali zebranym część artystyczną.

Galeria zdjęć

10 November 2016 at 21:13
Leave a Reply or trackback